Rozbudowa drogi powiatowej nr 1823B w Rydzewie-Pieniążek

Ruszyła przebudowa drogi powiatowej Nr 1823B w Rydzewie-Pieniążek. Wykonany zostanie odcinek drogi na długości 1339 m wraz z poboczem utwardzonym oraz chodnik na długości 354 m. W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego powstanie droga o nowej nawierzchni asfaltowej, zostanie wykonane przejście dla pieszych oraz zostaną przebudowane trzy skrzyżowania.

Wartość zadania wynosi 2 420 012,30 zł.

Zadanie jest realizowane przez Powiat Grajewski dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość dofinansowania  – 973 000,00 zł. Wkład finansowy Gminy Radziłów to kwota 724 506,00 zł. Pozostałe koszty pokryte zostaną z budżetu Powiatu Grajewskiego.

Skip to content