Informacja o wyniku przetargu

Na podstawie protokołu Komisji przetargowej z dnia 16 maja 2022 r. uprzejmie informuję, iż do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu komunalnego o powierzchni 12 500 m², stanowiącego część działki numer 61/2 o całkowitej powierzchni 14 029 m² położonej w obrębie ewidencyjnym 0021 Okrasin, gm. Radziłów opisanej w Księdze Wieczystej Nr LM1G/00019686/3 (jako wolna od ciężarów, długów i zabezpieczeń bankowych) dopuszczono troje uczestników, natomiast na przetargu stawiło się dwoje uczestników.

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosiła 1500,00 zł

Osiągnięta w przetargu wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wyniosła 3000,00 zł

Skip to content