Dofinansowanie na prace konserwatorskie w Kościele w Kramarzewie

Przy 50 zabytkach z regionu zostaną wykonane prace konserwatorskie lub restauratorskie dzięki dotacjom z budżetu województwa. Wśród nich znaczna część to obiekty sakralne. Decyzję w sprawie przyznania dofinansowania sejmik województwa podjął podczas posiedzenia w poniedziałek, 30 maja br. Pierwotnie budżet na prace restauratorskie wynosił 2,143 mln zł. Jednak został zwiększony o ponad 1 mln zł.

Wśród beneficjentów znalazła się również Parafia św. Anny w Radziłowie, która otrzyma 90.000,00 zł na konserwację baldachimu ambony.

Skip to content