Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam,
że w dniu 21 kwietnia 2022 r., o godz. 11 00  w Sali Centrum Kultury w Radziłowie odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter nadzwyczajny.

O godz. 10 30  odbędzie się posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy Radziłów na 2022 rok;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2022 – 2035;
  3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu;
  4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy – działka nr 488 w Słuczu.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.
 5. Zakończenie obrad XLII sesji Rady Gminy.

 Przewodniczący Rady Gminy

      Zbigniew Mroczkowski

Skip to content