Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radziłów

21 kwietnia 2022 roku Wójt Gminy Radziłów podpisał umowy z Wykonawcami robót budowlanych inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radziłów” dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład. W ramach inwestycji zostaną zrealizowane następujące zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 162 505B Klimaszewnica – Kieljany oraz w msc. Kieljany” oraz „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104 149B od drogi wojewódzkiej nr 668 do drogi powiatowej nr 1835B”. W drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża, która wykona drogę prowadzącą do miejscowości Konopki. Natomiast wykonawcą drogi z Klimaszewnicy do Kieljan i w miejscowości Kieljany jest Konsorcjum firm składająca się z firmy STANPOL Paweł Przestrzelski Sp.k., ul. Makowa 28, 18-400 Łomża, firmy MOBILDROG Sp. z o.o. z ul. Lipowa 12/21, 15-427 Białystok, firmy „GEOBRUK” Tomasz Smolarczyk.

Dzięki inwestycji powstaną drogi o nowej nawierzchni asfaltowej prowadzące z Klimaszewnicy do Kieljan i w miejscowości Kieljany oraz droga prowadząca do miejscowości Konopki i w miejscowości Konopki. Obecnie trwają już prace ziemne w miejscowości Konopki, a w najbliższym czasie rozpoczną się prace w miejscowości Kieljany. Planowany termin zakończenia prac to październik 2023 rok.

 Całkowita wartość inwestycji wyniesie 8 238 537,58 zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład to 7 826 610,70 zł.

Skip to content