Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu ,,Strategii Rozwoju Gminy Radziłów do roku 2030”          

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do uczestnictwa w procesie konsultacji dotyczących projektu

 Strategii Rozwoju Gminy Radziłów do roku  2030.

Konsultacje zostaną przeprowadzonew terminie od 7 marca do 12 kwietnia 2022 r.

Uwagi do projektu Strategii można składać za pomocą przygotowanego formularza:

  • W siedzibie Urzędu Gminy Radziłów, Radziłów Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów
  • Pocztą na adres Urzędu Gminy Radziłów, Radziłów Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów (decyduje data wpływu do Urzędu)
  • Za pomocą poczty elektronicznej, na adres: sekretariat@gminaradzilow.pl

Ponadto, planowane są otwarte spotkanie konsultacyjne[1]:

  • 22.03.2022 r. (wtorek) godz. 19:30 w msc. Słucz
  • 23.03.2022 r. (środa) godz. 19:30 w msc. Klimaszewnica
  • 24.03.2022 r. (czwartek) godz. 19:30 w msc. Radziłów

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w formie sprawozdania z konsultacji społecznych i zamieszczone

na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy, na stronie internetowej gminy httsps://radzilow.pl//,

w  Biuletynie Informacji Publicznej Gminy bip-ugradzilow.wrotapodlasia.pl


[1] W przypadku uzasadnionym sytuacją epidemiologiczną w kraju spotkania odbędą się wyłącznie w formie zdalnej.

Skip to content