Lista podstawowa Grantobiorców, którym przyznano Granty w ramach projektu pt. „Odnawialne źródła energii w Gminie Radziłów” – mikroinstalacje do 5 kW

  1. Mogielnicka Maria Beata
  2. Sokołowski Janusz
  3. Barżykowski Roman Jan
  4. Bargłowscy Ewa Jolanta i Daniel

Lista rezerwowa Grantobiorców w ramach projektu pt. „Odnawialne źródła energii w Gminie Radziłów” – mikroinstalacje  do 5 kW

  1. Makara Jarosław
  2. Klimaszewska Danuta
  3. Konopka Adrian

Skip to content