Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Radziłów

Szanowni Państwo

Informujemy, że w związku z utrzymującym się zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID -19  od  31 stycznia  br.  aż do odwołania  następuje reorganizacja pracy  Urzędu Gminy,  Urzędu Stanu Cywilnego, Zakładu Komunalnego i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie.

Placówki te w ograniczonym zakresie będą przyjmowały interesantów ( jedna osoba do jednego stanowiska pracy).

Sprawy nie wymagające Państwa wizyty w Urzędzie bardzo prosimy załatwiać za pomocą poczty elektronicznej:

platformy e-puap:            

 • /gminaradzilow/skrytka

lub telefonicznie:

 • USC   tel. 86 273 65 00
 • GOPS  tel. 86 273 68 72
 • Zakład Komunalny tel. 86 273 71 18
 • biblioteka 86 273 60 24
 • sekretariat  tel. 86 273 71 10 ,   fax   86 273 71 11
 • wójt     tel. 86 273 71 22
 • sekretarz gminy  tel. 86 273 71 14
 • podatki, akcyza, drogownictwo  tel. 86 273 71 20
 • geodezja i gospodarka gruntami tel. 86 273 71 19
 • inwestycje tel. 86 273 71 15
 • kadry, płace tel. 86 273 71 12
 • oświata, informatyk, zarządzanie kryzysowe tel. 86 273 71 23
 • skarbnik gminy tel. 86 273 71 13
 • księgowość tel. 86 273 71 16

      Jednocześnie informujemy, iż z uwagi na powyższe ograniczenia kasa w Urzędzie Gminy od 31 stycznia  br. aż do odwołania pozostaje nieczynna.  Wszelkie płatności prosimy dokonywać w formie bezgotówkowej (przelew bankowy) lub w kasie Banku Spółdzielczego   w Radziłowie ( bez dodatkowych opłat operacyjnych).

Przypominamy numery rachunków bankowych  na które należy uiszczać wpłaty:

 1. woda, ścieki, wywóz nieczystości ciekłych, obsługa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków
  Zakład Komunalny w Radziłowie   nr 27 8752 1016 0260 0824 2000 0010
 2. za wywóz odpadów stałych
  Urząd Gminy Radziłów    nr 46 8752 1016 0260 0114 2000 0530
 3. podatki i opłaty lokalne
  Urząd Gminy Radziłów    nr 21 8752 1016 0260 0114 2000 0010

z poważaniem
Krzysztof Milewski
Wójt Gminy Radziłów

Skip to content