Przebudowa drogi gminnej- w msc. Konopki Awissa

Gmina Radziłów informuje , że w dniu 19.01.2022r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Radziłowie, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów w sali konferencyjnej odbędzie się spotkanie dotyczące koncepcji   „Przebudowy drogi gminnej  nr geod. 266/6, 277 i 273  ” w lokalizacji od krawędzi istniejącej jezdni bitumicznej w msc. Konopki Awissa do skrzyżowania z drogą o nr geod. 61 (Kieljany-Klimaszewnica).

W sposób szczególny zapraszamy właścicieli działek przyległych do projektowanej drogi z uwagi na fakt, że w związku z planowanym poszerzeniem pasa drogowego  planowane są również wykupy części działek sąsiednich. Wniesione uwagi zostaną uwzględnione przy sporządzaniu projektu technicznego.

Skip to content