Przebudowa wodociągu w Mścichach

Wójt Gminy Radziłów informuje o planowanej przebudowie infrastruktury wodociągowej w msc. Mścichy. Zakres zadania obejmuje odcinek od drogi 668 (droga wojewódzka) w kierunku msc. Okrasin oraz w kierunku pola namiotowego Biały Grąd.

W związku z powyższym właścicieli nieruchomości znajdujących się w obszarze planowanej inwestycji  prosimy o zgłaszanie uwag, wniosków do Urzędu Gminy (pokój nr 5) do dnia 1 grudnia 2021 r.

Skip to content