Ogłoszenie

W związku z przekroczeniem wartości parametrycznych azotanów woda z wodociągu w msc. Święcienin nie nadaje się do spożycia, tj. przygotowywania posiłków i picia dla niemowląt do 3 miesiąca życia, kobiet w ciąży oraz kobiet karmiących piersią – matek dzieci do 3 miesiąca życia .

Zakład Komunalny zapewni dla tej grupy ludności wodę dobrej jakości do spożycia w następujący sposób :
Wyznacza punkt czerpalny wody tj. Stacja Uzdatnia Wody w Radziłowie pobieranie wody z wyżej wymienionego punktu nastąpi po uprzednim uzgodnieniu pod nr tel.  664-051-274

Miejscowości zaopatrywane w wodę z wodociągu w Święcieninie:

  • Klimaszewnica,
  • Święcienin,
  • Mścichy,
  • Borawskie-Awissa,
  • Konopki Awissa,
  • Kieljany,
  • Kramarzewo,
  • Kownatki,
  • Czerwonki,
  • Sośnia.
Skip to content