Komunikat o jakości wody z Wodociągu Święcienin

Zakład Komunalny w Radziłowie informuję, że w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie i wykonania badania próbki wody pobranej dn. 21.09.2021 r.  z wodociągu w Święcieninie wykazało :

  • Ponadnormatywną wartość parametru azotany 59 ±6,2 mg/l NO3

W związku z powyższym woda nie nadaje się do spożycia, tj. przygotowywania posiłków i picia dla niemowląt do 3 miesiąca życia, kobiet w ciąży oraz kobiet karmiących piersią – matek dzieci do 3 miesiąca życia .

Zakład Komunalny zapewni dla tej grupy ludności wodę dobrej jakości do spożycia w następujący sposób :

  • Wyznacza punkt czerpalny wody tj. Stacja Uzdatnia Wody w Radziłowie pobieranie wody z wyżej wymienionego punktu nastąpi po uprzednim uzgodnieniu pod nr tel.  664-051-274
Skip to content