Zagospodarowanie działki w Zakrzewie

Trwają prace mające na celu zagospodarowanie działki przy  budynku świetlicy wiejskiej w Zakrzewie. Przestrzeń zyskała nową, bezpieczną nawierzchnię z piasku, zamontowano urządzenia zabawkowe, teren został ogrodzony. W dalszym etapie prac wykonane zostaną nasadzenia, altanka, zamontowane zostaną elementy małej architektury – ławka oraz kosz do segregacji odpadów. W celu poprawy bezpieczeństwa teren zostanie oświetlony.

Zadanie pn. ,,Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo’’  współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach ,,Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś’’.

Skip to content