Przebudowy bieżni okrężnej 4 – torowej o długości 400 metrów w Radziłowie

20 sierpnia 2021 roku została zakończona inwestycja pn. „Przebudowy bieżni okrężnej 4 – torowej o długości 400 metrów w Radziłowie”. W ramach zadania wykonano bieżnię okrężną 4-torową oraz bieżnię 6-torową prostą o nawierzchni poliuretanowej wraz z zagospodarowaniem terenu poprzez wykonanie dojść, dojazdów i parkingów o nawierzchni z kostki betonowej. Wartość wykonanych prac wyniosła 852 325,84 zł brutto.

Inwestycja została dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja  2019.

Wartość wykonanych prac wyniosła 863 325,84 zł brutto z czego 520 898,00 zł brutto stanowi dofinansowanie.

Skip to content