Poprawa odwodnienia w m. Glinki

W dniu 16 września 2021 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych dotyczących zadania pn. „Poprawa odwodnienia w m. Glinki – droga powiatowa Nr 1820B”. Inwestycja nadzorowana była przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, wykonawcą natomiast było Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „UNIROL” Dorota Kulikowska.

Odbioru dokonała komisja w składzie: Przewodniczący Komisji Pan Jan Julian Połonowicz, Członkowie Komisji Pani Ewa Cybula i Pan Jarosław Olszewski. Obecni przy podpisaniu byli także: Pan Tomasz Cebeliński – Wicestarosta Powiatu Grajewskiego, Krzysztof Milewski – Wójt Gminy Radziłów, Anna Kurzątkowska – insp. nadzoru branży sanitarnej i Pan Bogdan Kuczyński – insp. nadzoru branży drogowej. Firmę „UNIROL” reprezentowali: Pan Leszek Kupaj i Pan Krzysztof Turowski.

Realizacja zadania dotyczyła szeregu prac związanych z rozbiórką nawierzchni, pracami ziemnymi i montażowymi, uzbrojeniem kanalizacji deszczowej oraz odtworzeniem nawierzchni.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 307 tys. zł, na która złożyły się środki własne Powiatu Grajewskiego w kwocie ponad 128 tys. zł i środki przekazane przez Gminę Radziłów w kwocie ponad 178 tys. zł.

Skip to content