Zakończenie przebudowy ulicy Łomżyńskiej

Zakończone zostało zadanie pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 162760B ulica Łomżyńska w msc. Radziłów’’, na które Gmina Radziłów otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania powstała droga długości około 149,49 m z nową nawierzchnią z kostki betonowej, obustronnymi poboczami z kruszywa, zjazdami na działki oraz nowym oznakowaniem drogi. Całkowity koszt zadania wynosi 146 790,80 zł, z czego wartość otrzymanego dofinansowania to 69 570, 70 zł

Skip to content