Przebudowa drogi w Zakrzewie

Gmina Radziłów, informuje o przedłożeniu do wglądu koncepcji„Przebudowa i rozbudowa   drogi gminnej nr 104139B w obrębie msc. Zakrzewo w km 0+997,00 – 1+987,00”.

W opracowaniu zostały zaproponowane lokalizacje zjazdów na grunty rolne. W sposób szczególny zapraszamy do zapoznania się właścicieli działek przyległych do projektowanej drogi. Wniesione uwagi zostaną uwzględnione przy sporządzaniu projektu technicznego.

Mapy będą wyłożone w dniach od 26.08.2021 r. do 09.09.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Radziłowie, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, pokój nr 5 oraz na stronie internetowej (poniżej).

Skip to content