Budowa pompowni wody wraz ze zbiornikami wyrównawczymi w miejscowości Święcienin, gm. Radziłów

10 sierpnia 2021 roku podpisana została umowa na realizację zadanie pn. „Budowa pompowni wody wraz ze zbiornikami wyrównawczymi w miejscowości Święcienin, gm. Radziłów’’. Wykonawcą prac budowlanych zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja z siedzibą w Łomży, składając najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zakres robót obejmuje budowę dwóch zbiorników retencyjnych każdy o pojemności 100 m3 i średnicy zewnętrznej 4,8 m, kontenera pompowni wody sieciowej o wymiarach 3,5 m x 8,25 m, remont studni głębinowych oraz niezbędnej infrastruktury podziemnej. Teren stacji uzdatniania wody zostanie ogrodzony, wykonane zostaną dojazdy i dojścia z kostki betonowej.

W dniu 23 sierpnia 2021 r. nastąpiło oficjalne przekazanie placu budowy wykonawcy.

Całkowita wartość inwestycji wyniesie 1 338 743,10 zł. Wsparcie finansowe, w wysokości 1 089 156,00 zł, pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Skip to content