Odnawialne źródła energii w Gminie Radziłów

Dnia 3 sierpnia 2021 . w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku odbyło się podpisanie umowy na udzielnie dofinansowania Projektu grantowego pn. ,,Odnawialne źródła energii w Gminie Radziłów’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Otrzymane wsparcie w formie grantów przekazane zostanie mieszkańcom Gminy Radziłów. Projekt zakłada montaż 55 instalacji fotowoltaicznych oraz 2 instalacji solarnych. Inwestycja ma kosztować 1,9 mln zł, a dofinansowanie wyniesie 1,4 mln zł.  Planowany termin realizacji  czerwiec 2022 r.

W kolejnym etapie, Wójt Gminy Radziłów, ogłosi otwarty nabór wniosków o granty na instalację OZE.  

Wszystkie informacje związane z realizacją projektu grantowego będą pojawiały się na stronie internetowej Gminy Radziłów ( https://radzilow.pl/ ).

Skip to content