Wizyta władz państwowych na boisku w Radziłowie

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa bieżni okrężnej 4-torowej o długości 400 m w Radziłowie” na terenie kompleksu sportowo- rekreacyjnego przy Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Radziłowie była w dniu 30 czerwca br. przedmiotem wizytacji Pana Jacka Osucha – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Sportu oraz Pana Kazimierza Gwiazdowskiego  – Posła na Sejm RP. Zadanie realizowane jest przy współudziale środków z  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z programu „Sportowa Polska”. Całkowita wartość  inwestycji – 852 325,84 zł .

Zgodnie z umową wykonawca  –  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk  wszelkie roboty budowlane na obiekcie planuje zakończyć do  30 sierpnia 2021 r.

Skip to content