Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Deklarację należy złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Radziłów pokój nr 3a w godzinach pracy Urzędu (wnioski w załącznikach). Termin na złożenie deklaracji: 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących, 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw oraz dla nowo powstałych obiektów. Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB). Więcej informacji na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq  

Skip to content