Kup nieruchomość w Sośni

Wójt Gminy Radziłów przeznaczył do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dwie nieruchomości gruntowe niezabudowane stanowiące własność Gminy Radziłów, znajdujące się w Sośni:

Nieruchomości zlokalizowane są pośród lasów w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej  nr 668 oraz w sąsiedztwie obszaru Gminy Goniądz i Gminy Grajewo. Sośnia położona jest około 18 km od miejscowości Radziłów oraz  około 19 km od miejscowości Mońki (powiat moniecki).

Potencjałem przyrodniczym Sośni są m.in.:

  • Bagna  Biebrzańskie (największy kompleks torfowisk w Polsce ze specyficznym zestawem zbiorowisk roślinnych i gatunków roślin,
  • Szeroka dolina o charakterze naturalnym z silnie meandrującą rzeką Biebrzą,
  • Jedna z największych w Europie ostoi ptaków wodno-błotnych oraz innych gatunków zwierząt związanych z obszarami bagiennymi.

Liczne lasy w najbliższym otoczeniu podnoszą atrakcyjność krajobrazową obydwu nieruchomości. Są to miejsca idealne na wypoczynek i relaks wśród natury, śpiewu ptaków i błogiej ciszy.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Sośnia działki uzyskały przeznaczenie:

  • podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
  • uzupełniające: nieuciążliwe usługi z zakresu obsługi ludności i turystyki, urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń urządzona.

Więcej informacji można uzyskać  :

 – tel. 86 273 71 19  lub mail: cendrowska@gminaradzilow.pl

bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/ 

 

Skip to content