Rozstrzygnięta została II edycja konkursu w ramach Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych

W grudniu 2020 r. zostały złożone dwa wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosków, Gmina Radziłów, otrzyma wsparcie w kwocie 850 000,00 zł. Przyznane środki pozwolą na realizację dwóch zadań. 650 000,00 zł umożliwi kompleksową modernizację stacji uzdatniania wody w Święcieninie polegającą na wykonaniu prac: budowlanych, robót elektrycznych i sanitarnych. Wybudowane zostaną dwa zbiorniki wyrównawcze każdy o pojemności 100m3, które umożliwią zaspokojenie zapotrzebowania w wodę z sieci. Natomiast środki w kwocie 200 000,00 zł przeznaczone zostaną na wykonanie ciągu pieszego oraz utwardzenie drogi gminnej nr 162609B w msc. Mścichy. Chodnik rozpocznie się przy drodze wojewódzkiej nr 668 a zakończy przy działce nr 99/14, która służy jako parking.

Prace modernizacyjne stacji uzdatniania wody w Święcieninie planowane są do realizacji w latach 2021/2022,. zaś w Mścichach w 2022 r.

Skip to content