Zaświadczenia o pomocy de minimis

Informujemy, że zbiórka foli i innych odpadów rolniczych prowadzona na terenie gminy Radziłów w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie. Rolnicy, którzy skorzystali z darmowego odbioru odpadów w ramach ww. przedsięwzięcia mogą odebrać zaświadczenie  o pomocy de minimis w rolnictwie w Urzędzie Gminy w Radziłowie w pokoju nr 3a.

Osoba do kontaktu:
Krzysztof Roman 502 958 693

Skip to content