Jak minął rok 2020 w okrasińskim klubie „Senior+”?

Klub „Senior+” w Okrasinie funkcjonuje już dwa lata. Nadszedł czas na podsumowanie roku 2020, który okazał się szczególny dla członków klubu. Pomimo panującej pandemii COVID-19, z krótkimi przerwami w funkcjonowaniu klubu Senior +, ubiegły rok był dla seniorów czasem dobrze wykorzystanym. Kiedy nie można było spotykać się stacjonarnie, seniorzy prowadzili działalność alternatywną: pracowali w domu i kontaktowali się elektronicznie- poprzez SMS, wiadomości na messengerze czy platformę Facebook, gdzie klub „Senior+” ma swój profil. Dzięki dostarczonym materiałom klubowicze mogli aktywnie uczestniczyć w zajęciach i rozwijać swoje pasje, zarówno stacjonarnie, jak i on-line.

W roku 2020 członkowie klubu „Senior+” w Okrasinie spotykali się regularnie, a dzięki projektowi „Seniorzy – mądrość, energia, działanie” oraz dofinansowaniu w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 mogli  uczestniczyć w różnego rodzaju warsztatach. Efekty prac w formie zdjęć regularnie zamieszczano na facebookowym  profilu. Seniorzy korzystali z ćwiczeń rehabilitacyjnych, uczestniczyli w warsztatach kulinarnych, na których pieczono chleb, chatkę z piernika, wytwarzano różnego rodzaju sery i inne smakołyki, odbywali muzykoterapię, w ramach której uczyli się  śpiewu i emisji głosu. Niezwykle emocjonujące i efektowne okazały się zajęcia plastyczne i rękodzielnicze, podczas których powstały przepiękne robótki szydełkowe, haft, prace malowane na drewnie i kamieniu, wytwory z wikliny papierowej itd. Za bardzo cenne należy uznać spotkania z psychologiem i pedagogiem, porady prawne (grupowe bądź indywidualne),  spotkania ze specjalistami takimi jak: stomatolog oraz znawcy z zakresu medycyny estetycznej. 

W okresie wakacyjnym klub brał udział w programie OSP z MPPIS „ASOS”, w ramach którego zorganizowano wycieczkę do Białegostoku i Sandomierza oraz wyjazd do kina do Łomży. Dzięki szeroko rozwiniętej aktywności seniorki odbyły także  rejs statkiem z Rucianego Nidy do Mikołajek  zakończony pobytem w tamtejszym parku wodnym. Lato to najlepszy czas na grille i spotkania z zaproszonymi gośćmi, toteż systematycznie je organizowano  z zachowaniem reżimu sanitarnego. Czas jesienny seniorzy również spędzili aktywnie, wyjeżdżając na zbieranie grzybów, które potem  wykorzystywano w warsztatach kulinarnych i spotkaniach klubowiczów. Seniorzy nie pozostają obojętni na dobro innych. Dzięki swoim pracom tj. szydełkowaniu, pieczeniu i gotowaniu brali czynny udział w akcjach charytatywnej na rzecz chorego Nikosia. Zwieńczeniem działań seniorów były warsztaty teatralne zakończone w grudniu, w ramach których wystawiono jasełka bożonarodzeniowe.

Podsumowując, rok 2020 był dla seniorów czasem aktywnej pracy, działalności charytatywnej, samorozwoju i realizacji planów. Nawet pozostając w domach podczas pandemii, członkowie klubu „Senior+” nie nudzili się, czego efekty można obserwować na profilu na Facebooku. To mała namiastka tego, co dzieje się na co dzień podczas spotkań klubowych. Członkinie klubu zapraszają wszystkich do odwiedzania swojego małego królestwa i zaręczają, że nie będzie to czas stracony. Każdy będzie mile widzianym gościem w klubie „Senior+” w Okrasinie.

Skip to content