Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego i klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziłów na rok szkolny 2021/2022

Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnymOd 18.01.2021 do 12.02.2021 
Postępowanie rekrutacyjne do zespołów wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych i klas I w szkole podstawowej
Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnych, zespołu wychowania przedszkolnego lub kl. I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych.Od 15.02.2021 do 05.03.2021Od 23.03.2021  do 30.03.2021
Weryfikacja, przez komisję rekrutacyjną, wniosków o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, kl. I oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności prawnychDo 08.03.2021Do 31.03.2021
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola/szkoły09.03.202101.04.2021
Potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły w postaci pisemnego oświadczeniaOd 10.03.2021 do 19.03.2021Od 06.04.2021 do 09.04.2021
Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych odpowiednio do oddziałów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego lub kl. I.22.03.202112.04.2021
Skip to content