Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 03 grudnia 2020 r., o godz. 11 00 na Sali Centrum Kultury
w Radziłowie odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter nadzwyczajny.
O godz. 10 30 odbędzie się posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad: 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
    1. zmian w budżecie gminy na 2020 rok;
    2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu.
  1. Sprawy różne i wolne wnioski.
  2. Zakończenie obrad XXV sesji Rady Gminy.
Skip to content