Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Radziłów

Wójt Gminy Radziłów, informuje, iż z uwagi na wprowadzone  przepisy  mające na celu powstrzymanie rozprzestrzenianiu się zakażenia koronawirusem  tj. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii ( Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm. ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 964 z  późn, zm.) od  05 listopada br.  aż do odwołania  następuje reorganizacja pracy  Urzędu Gminy,  Zakładu Komunalnego i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie.

Placówki te w ograniczonym zakresie będą przyjmowały interesantów  w punkcie przyjęć umiejscowionym przy wejściu do budynku.

Sprawy nie wymagające Państwa wizyty w Urzędzie bardzo prosimy załatwiać za pomocą poczty elektronicznej:

sekretariat@gminaradzilow.pl

platformy e-puap:            

www.radzilow.pl/epuap/

lub telefonicznie:

 • USC   tel. 86 273 65 00
 • GOPS  tel. 86 273 68 72
 • Zakład Komunalny tel. 86 273 71 18
 • biblioteka 86 273 60 24
 • sekretariat  tel. 86 273 71 10 ,   fax   86 273 71 11
 • wójt     tel. 86 273 71 22
 • sekretarz gminy  tel. 86 273 71 14
 • podatki, akcyza, drogownictwo  tel. 86 273 71 20
 • geodezja i gospodarka gruntami tel. 86 273 71 19
 • inwestycje tel. 86 273 71 15
 • kadry, płace tel. 86 273 71 12
 • oświata, informatyk, zarządzanie kryzysowe tel. 86 273 71 23
 • skarbnik gminy tel. 86 273 71 13
 • księgowość tel. 86 273 71 16

      Jednocześnie informuję, iż z uwagi na powyższe ograniczenia kasa w Urzędzie Gminy od 05 listopada br. aż do odwołania pozostaje nieczynna.  Wszelkie płatności prosimy dokonywać w formie bezgotówkowej (przelew bankowy) lub w kasie Banku Spółdzielczego   w Radziłowie bez dodatkowych opłat operacyjnych.

   Ponadto IV rata podatków lokalnych z uwagi na sytuację epidemiczną nie będzie odbywała się w drodze poboru przez inkasenta (sołtysa). Wpłaty należy dokonywać  w formie jak wyżej.

Przypominamy numery rachunków bankowych  na które należy uiszczać wpłaty:

1) woda, ścieki, wywóz nieczystości ciekłych, obsługa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków

                   Zakład Komunalny w Radziłowie   nr 27 8752 1016 0260 0824 2000 0010

2) za wywóz odpadów stałych

                   Urząd Gminy Radziłów    nr 46 8752 1016 0260 0114 2000 0530

3)  podatki i opłaty lokalne

                  Urząd Gminy Radziłów    nr 21 8752 1016 0260 0114 2000 0010

                                                                                                                          z poważaniem

                                                                                                                      Wójt Gminy Radziłów
                                                                                                                        Krzysztof Milewski

Skip to content