OSP Radziłów na liście zwycięzców konkursu PZU

Ochotnicza Straż Pożarna w Radziłowie znalazła się na liście zwycięzców konkursu Fundacji PZU „Z Fundacją PZU po lekcjach”, polegającego na dofinasowaniu organizacji społecznych w zakresie działań edukacyjnych.

Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw, sprzyjających wyrównywaniu szans społecznych uczniów placówek edukacyjnych na obszarach wiejskich i w miastach do 30 tysięcy mieszkańców.

Otrzymane dotacje pozwolą organizacjom na realizację innowacyjnych i długofalowych projektów, a ścisła współpraca ze szkołami i nauczycielami, przy uwzględnieniu edukacji rówieśniczej i zaangażowaniu środowiska lokalnego pozytywnie wpłynie na rozwój zdolności, aktywności, kreatywności i pasji uczniów. Efektem realizowanych projektów będzie także poprawa standardów nauczania, rozwinięcie talentów oraz możliwość praktycznego zastosowania nabytej w szkole wiedzy.

W tegorocznej edycji zostało złożonych 268 wniosków. Dotacje przyznano 21 organizacjom. Projekty oceniała 3-osobowa Komisja Konkursowa złożona z niezależnych ekspertów oraz przedstawiciela Fundacji PZU.

WYNIKI KONKURSU „Z FUNDACJĄ PZU PO LEKCJACH”

źródło: https://fundacja.pzu.pl/aktualnosci/sczegoly/wyniki_konkursu_z_fundacja_pzu_po_lekcjach_-_edycja-_2020

Skip to content