Przebudowa drogi gminnej nr 175592B i nr 162504B Ostrowik – Okrasin

Gmina Radziłów, informuje o przedłożeniu do wglądu koncepcji „Przebudowa drogi gminnej nr 175592B i nr 162504B Ostrowik – Okrasin”.

W opracowaniu zostały zaproponowane lokalizacje zjazdów na grunty rolne. W sposób szczególny zapraszamy do zapoznania się właścicieli działek przyległych do projektowanej drogi. Wniesione uwagi zostaną uwzględnione przy sporządzaniu projektu technicznego.

Mapy będą wyłożone w dniach od 05.10.2020 r. do 15.10.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Radziłowie, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, pokój nr 5 oraz sala konferencyjna Rady Gminy Radziłów oraz na stronie internetowej (poniżej).

Uwagi można zgłaszać osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu 86 273 71 15.

Osoby, które będą chciały złożyć uwagi osobiście obowiązane są do przestrzegania zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dot. zapobiegania zagrożeniu epidemiologicznemu w szczególności zarażenia koronawirusem:

  1. Stosować właściwą higienę rąk – dezynfekcja oraz rękawice ochronne.
  2. Stosować higienę kaszlu i oddychania – zakrycie ust i nosa za pomocą maski ochronnej, chusty, innego zabezpieczenia.
  3. Zachować bezpieczną odległość (min. 2 metry).
Skip to content