Modernizacja drogi do msc. Mikuty

W miesiącu wrześniu 2020 roku Wójt Gminy Przytuły Kazimierz Ramotowski i Krzysztof Milewski – Wójt Gminy Radziłów podpisali porozumienie w sprawie dofinansowania inwestycji przebudowy drogi dojazdowej do miejscowości Mikuty.

Wieś Mikuty położona jest na terenie Gminy Radziłów, natomiast drogi dojazdowe do niej należą do Gminy Przytuły.

Realizacja powyższej inwestycji możliwa będzie dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych jakie w 2020 roku otrzymała Gmina Przytuły. Całkowity koszt robót budowlanych wyniesie 409 836,00 zł. Dofinansowanie ze środków własnych Gmin Przytuły i Radziłów wyniesie po 102 459,00 zł każda.

Współpraca obu Gmin zaowocuje wykonaniem jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5 m wraz z obustronnymi poboczami, zjazdami z kostki betonowej o grubości 8 cm oraz zostanie oczyszczony istniejący rów o długości 150 m.

Prace budowlane przy przebudowie drogi gminnej nr 104647B Mroczki – Mikuty potrwają do początku maja 2021 roku.

Skip to content