ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą na przeprowadzenie usług szkoleniowych/warsztatów dla 12 osób w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo  w ramach funkcjonującego Klubu Senior+ w Okrasinie położonym na terenie Gminy Radziłów; ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w dniu 30 lipca  2020 r. na stronach internetowych www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie Zamawiającego www.radzilow.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie, ul. 500-lecia 15, 19-213 Radziłów, zawiadamia o:

dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty:

 1. w zakresie  I części zamówienia (Zajęcia kulinarne):
  oferty złożonej przez:
  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Grajewie ul. Kolejowa 6B, 19-200 Grajewo
  Powyższa oferta uzyskała największą liczbę punktów w zakresie w/w części zamówienia.
 2. w zakresie  II części zamówienia (Zajęcia z pedagogiem):
  oferty złożonej przez:
  Anna Przesław zam. Łomża
  Powyższa oferta uzyskała największą liczbę punktów w zakresie w/w części zamówienia.
 3. w zakresie  III części zamówienia (Muzykoterapia):
  oferty złożonej przez:
  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Grajewie
  ul. Kolejowa 6B, 19-200 Grajewo
  Powyższa oferta uzyskała największą liczbę punktów w zakresie w/w części zamówienia.
 4. w zakresie  IV części zamówienia (Warsztaty plastyczne i rękodzieła):
  oferty złożonej przez:
  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Grajewie
  ul. Kolejowa 6B, 19-200 Grajewo
  Powyższa oferta uzyskała największą liczbę punktów w zakresie w/w części zamówienia.
 5. w zakresie  VI części zamówienia (Poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe):
  oferty złożonej przez:
  Pracownia szkoleniowa Zmiany- Natalia Grabowiecka Ławniczak
  ul. Białostocka 51, 16-160 Suchowola
  Powyższa oferta uzyskała największą liczbę punktów w zakresie w/w części zamówienia.
 6. w zakresie  VII części zamówienia (Terapia ruchowa):
  oferty złożonej przez:
  Michał Wysocki
  zam. Radziłów
  Powyższa oferta uzyskała największą liczbę punktów w zakresie w/w części zamówienia.
 7. w zakresie  VIII części zamówienia (Warsztaty Obsługi Komputera i Internetu):
  oferty złożonej przez:
  Łukasz Rutkowski
  zam. Radziłów
  Powyższa oferta uzyskała największą liczbę punktów w zakresie w/w części zamówienia.

Jednocześnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie unieważnia postępowanie w zakresie w zakresie V części zamówienia  (Warsztaty teatralne), ponieważ w zakresie przedmiotowej części jako jedyna wpłynęła oferta, która została odrzucona.

Skip to content