Uproszczony plan urządzania lasu

Urząd Gminy w Radziłowie informuje właścicieli lasów, że od 11-09-2020 r. będą wykonywane prace taksacyjne przez taksatorów firmy LAS-R Sp. z o.o., w związku ze sporządzeniem uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie Gminy Radziłów. Dokładny termin wykonania prac w poszczególnych obrębach ewidencyjnych i ich częściach uzależniony będzie od warunków pogodowych.

Skip to content