Przebudowa drogi gminnej nr 104139B od msc. Zakrzewo w km 0+303-0+997

Trwa realizacja zadania pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 104139B od msc. Zakrzewo w km 0+303-0+997” na które Gmina Radziłów otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach zadania zostaną wykonane:

  • nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego na długości 694 m,
  • obustronne pobocza,
  • oznakowanie drogi,
  • rowy
  • zjazdy wraz z przepustami.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania do 30 września 2020 r.

Całkowity koszt zadania wynosi 805 999,79 zł, z czego wartość otrzymanego dofinansowania to 399 795,22 zł.

Przedmiotowa inwestycja jest kontynuacją przebudowy drogi gminnej nr 104139B od miejscowości Zakrzewo. W 2018 r. przy wsparciu pochodzącym ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 został zmodernizowany odcinek tej drogi w km 0+000-0+303. Całkowita wartość zadania wyniosła 370 006 zł w tym dofinansowanie: 235 435 zł.

Skip to content