,,Przebudowa drogi gminnej nr 104139B od msc. Zakrzewo w km 0+303-0+997

Zakończono realizację zadania pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 104139B od msc. Zakrzewo w km 0+303-0+997”, na które Gmina Radziłów otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W dniu 16 września 2020 roku Wójt, Przedstawiciel Wykonawcy, Inspektor Nadzoru i Radny Gminy Radziłów podpisali protokół odbioru robót budowlanych. W ramach zadania powstała droga długości 694 m z nową nawierzchnią asfaltową, obustronnymi poboczami z kruszywa, rowami i zjazdami wraz z przepustami na działki.

Całkowity koszt zadania wynosi 805 999,79 zł, z czego wartość otrzymanego dofinansowania to 399 795,22 zł.

Skip to content