Dotacja z UMWP dla jednostek OSP

W dniu 3 września 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Grajewie przedstawicielom gmin z Powiatu Grajewskiego zostały wręczone czeki na zakup sprzętu ratowniczo–gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Czeki wręczał Marek Olbryś – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego w Obecności Posła na Sejm RP Kazimierza Gwiazdowskiego, Radnej Sejmiku Województwa Podlaskiego Wandy Elżbiety Mieczkowskiej i Starosty Grajewskiego Waldemara Remfelda

Dotacje są odpowiedzią na wnioski złożone do Urzędu Marszałkowskiego przez gminy na przełomie stycznia i lutego 2020 r. o dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla swoich jednostek OSP. W budżecie województwa podlaskiego na ten cel zapisane jest ponad 2 mln złotych.

Dotacje otrzymały:
– Miasto Grajewo 20 000,00 zł
– Gmina Grajewo 25 000,00 zł
– Gmina Radziłów 33 500,00 zł
– Gmina Wąsosz 24 500,00 zł
– Gmina Rajgród 15 000,00 zł
– Gmina Szczuczyn 15 000,00 zł

źródło: grajewo24.pl

Skip to content