Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne obiektów gminnych w Gminie Radziłów

27 sierpnia 2020 roku Wójt Gminy Radziłów podpisał umowę z Prezesem firmy Rzońca Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży na wykonanie zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne obiektów gminnych w Gminie Radziłów”.Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach umowy zostanie wykonanych 5 instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych, tj. na stacji uzdatniania wody w Radziłowie, oczyszczalni ścieków w Klimaszewnicy, oczyszczalni ścieków w Łojach Awissa, hydroforni w Łojach Awissa, Domu Pomocy Społecznej w Mścichach.

Inwestycja została podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Radziłowie. Drugi etap obejmuje wykonanie czterech pozostałych instalacji. Termin realizacji pierwszego etapu mija 15 października 2020 r., natomiast czterech pozostałych instalacji 15 maja 2021 roku.

Wartość podpisanej umowy wynosi 349 320,00 zł brutto, z czego 233 782,50 zł zostanie dofinansowane z RPO WP na lata  2014-2020.

Skip to content