Budowa drogi gminnej nr 162524B w miejscowości Karwowo, gm. Radziłów

Trwa realizacja zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 162524B w miejscowości Karwowo, gm. Radziłów”, na które Gmina Radziłów otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Początek drogi łączy się bezpośrednio z drogą gminną nr 104134B relacji Karwowo – Święcienin, a koniec na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 668 w miejscowości Karwowo.

W ramach zadania zostaną wykonane:

  • nowa nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na długości około 251 m,
  • obustronne pobocza,
  • oznakowanie drogi,
  • element uspokajający ruch pojazdów,
  • zjazdy.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania do 30 września 2020 r.

Całkowity koszt zadania wynosi 237 642,66 zł, z czego wartość otrzymanego dofinansowania to 116 484,33 zł.

Skip to content