Budowa drogi gminnej nr 162524B w miejscowości Karwowo, gm. Radziłów

Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej nr 162524B w miejscowości Karwowo, gm. Radziłów”, na które Gmina Radziłów otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W dniu 24 września 2020 roku Wójt, Przedstawiciel Wykonawcy, Inspektor Nadzoru podpisali protokół odbioru robót budowlanych. W ramach zadania powstała droga długości około 251 m z nową nawierzchnią z kostki betonowej, obustronnymi poboczami z kruszywa, zjazdami na działki, element uspokajający ruch pojazdów oraz nowe oznakowanie drogi.

Całkowity koszt zadania wynosi 243 008,51 zł, z czego wartość otrzymanego dofinansowania to 116 484,33 zł.

Skip to content