OFERTA PRACY

Zakład Komunalny w Radziłowie  poszukuje kandydatów na stanowiska: konserwator stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej,  konserwator na oczyszczalni ścieków do 200 m3  oraz sieci kanalizacyjnej, pracownik do prac ogólnobudowlanych i remontowych.

1. Konserwator stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej

Miejsce pracy: teren gminy Radziłów

Zatrudnienie: umowa o pracę, pełny etat.

Opis zadań głównych  na stanowisku:

 • konserwacja, dozór i bieżące remonty:
  • studni wierconych i urządzeń w nich znajdujących się,
  • budynku urządzeń hydroforni,
  • strefy ochronnej studni oraz hydroforni,
  • sieci wodociągowej i urządzeń na niej znajdujących się,
 • codzienna kontrola i obserwacja pomp głębinowych,
 • codzienna kontrola i obserwacja pracy urządzeń hydroforowych oraz zbiorników wyrównawczych,
 • dokonywanie okresowego płukania sieci wodociągowych,
 • systematyczna kontrola stanu sieci wodociągowej oraz urządzeń na niej zamontowanych, a także wodomierzy,
 • kontrola stanu przyłączy oraz urządzeń wewnętrznych.

Wymagania: dyspozycyjność, systematyczność, skrupulatność, zdolności organizacyjne.

2. Konserwator oczyszczalni ścieków do 200 m3 oraz sieci kanalizacyjnej

Miejsce pracy : teren gminy Radziłów

Zatrudnienie: umowa o pracę, pełny etat.

Opis zadań głównych na stanowisku:

 • obsługa punktu przyjmowania ścieków,
 • obsługa ciągu technologicznego,
 • prowadzenia dziennika pracy oczyszczalni ścieków.
 • prowadzenie rejestru, kontroli przywożonych ścieków,
 • obsługa linii przesyłowych oraz przepompowni,
 • usuwanie awarii wstępnych,
 • odczytywanie i zapisywanie wskaźnika celem ustalenia ilości odprowadzonych ścieków,
 • okresowy przegląd pomp na oczyszczalni i przepompowniach ,
 • czyszczenie osadników  (w miarę potrzeb).

Wymagania: dyspozycyjność, systematyczność, skrupulatność, zdolności organizacyjne.

3. Pracownik do prac ogólnobudowlanych i remontowych.

Miejsce pracy: teren gminy Radziłów

Zatrudnienie: umowa o pracę, pełny etat.

Opis zadań głównych  na stanowisku:

 • prace wykończeniowe,
 • prace budowlane
 • układanie kostki brukowej

Wymagania: dyspozycyjność, systematyczność, skrupulatność, zdolności organizacyjne.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 86 273 71 18  lub złożenie oferty na adres mailowy zkr@radzilow.pl

Skip to content