INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA PUBLICZNEJ SESJI W POSTĘPOWANIU

dotyczy: postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą na przeprowadzenie usług szkoleniowych/warsztatów dla 12 osób w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo  w ramach funkcjonującego Klubu Senior+ w Okrasinie położonym na terenie Gminy Radziłów; ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w dniu 30. lipca  2020 r. na stronach internetowych www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie Zamawiającego www.radzilow.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie, ul. 500-lecia 15, 19-213 Radziłów przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert, złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

Zbiorcze zestawienie ofert  z dn. 7 sierpnia 2020 r.

Skip to content