FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

18 sierpnia 2020 r. podpisane zostały umowy na dofinansowanie zadań. Dzięki środkom finansowym z Funduszu Dróg Samorządowych  gmina Radziłów zrealizuje zadania pn:

  • ,,Budowa drogi gminnej nr 162524B w miejscowości Karwowo, gm. Radziłów’’
  • ,,Przebudowa drogi gminnej nr 104139B od msc. Zakrzewo w km 0+303 – 0+997’’

Do samorządu Gminy Radziłów trafi wsparcie finansowe ze środków Funduszu w łącznej  kwocie 516 279,55 zł.

Planowany termin realizacji zadań to odpowiednio  do 30 października 2020 r. droga w  Zakrzewie (ok. 694 m), natomiast do 13 listopada 2020 r. droga w Karwowie (ok. 251 m).

Skip to content