Utrudnienia w Klimaszewnicy

STRABAG Sp. z o.o. – Generalny Wykonawca Kontraktu „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 wraz z przebudową mostu przez rz. Klimaszewnica w m. Klimaszewnica — od km 1+450 do km 1+800″ informuje, że od dnia 13.07.2020r, zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na drodze wojewódzkiej nr 668 w m. Klimaszewnica wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Ruch pojazdów będzie odbywał się wahadłowo przy użyciu sygnalizacji świetlnej. Na terenie budowy będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km/h. Zalecamy szczególną ostrożność.

Utrudnienia w ruchu wystąpią w terminie do 30.09.2020 r.

Skip to content