Informacja GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie, informuje, że wnioski

o ustalenie prawa do:

– ZASIŁKU RODZINNEGO WRAZ Z DODATKAMI,

– SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO,

– ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO,

– ŚWIADCZENIA „DOBRY START”,

na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 można składać:

elektronicznie od dnia 1 lipca 2020 r. za pośrednictwem:

  • PUE ZUS,
  • Emp@tia  empatia.mrpips.gov.pl,
  • ePUAP
  • bankowości elektronicznej;

tradycyjnie (w wersji papierowej) od dnia 1 sierpnia 2020 r.

Druki są  dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie.

Obecnie trwający okres świadczeniowy 2019/2021, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (500 +) został wydłużony do 31 maja 2021 r., bez konieczności składania kolejnego wniosku o świadczenie wychowawcze (500 +) w celu kontynuowania jego pobierania w 2020 r.

Zaś rodzice/opiekunowie, którzy nie pobierają świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500+” w każdej chwili mogą złożyć wniosek, np. w przypadku urodzenia dziecka. 

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie –

 nr tel. 86 273-68-72 lub 506 641 042.

Skip to content