Ankieta SMS

Z uwagi na wprowadzenie w kraju nowych regulacji prawnych związanych z pandemią COVID19 wydłużony zostaje termin udziału w ankiecie SMS.
Ankieta SMS to jedna z metod rozszerzonych konsultacji dokumentów planistycznych tj.:

  • Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów terenu położonego przy ulicy Łomżyńskiej w części działki nr 796 oraz części działki nr 915.
  • Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów terenu położonego przy drodze powiatowej Nr 1812B obejmującego działkę nr 1565 oraz części działki nr 911.
  • Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów w części dotyczącej działki nr 733 i części działki nr 1612, oraz część obrębu Dusze-Dębówka obejmującego działkę nr 32 i część działki nr 62.

Udział w tej formie konsultacji ma na celu wypracowanie pożądanej struktury terenu poprzez wdrożenie nowych metod debaty publicznej.

Zachęcamy, więc do udziału w ankiecie SMS.

Wyślij SMS o treści: Ankieta pod numer 799448174.

JAKO UCZESTNIK KONSULTACJI OPINIUJESZ – UCZESTNICZYSZ W BUDOWANIU PRZYSZŁOŚCI NASZEJ GMINY.

Dodatkowo na portalu: http://konsultacje.podlasie.pl/radzilow/?page_id=34
znajdują się informacje prowadzonych konsultacjach, zdjęcia oraz mapy terenów poddanych pod konsultacje społeczne, a także ANKIETA.

Całość stanowi realizacje projektu pn: „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II’’ współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Skip to content