Zgłaszanie kandydatów na członków OKW

Komunikat Wójta Gminy Radziłów
ws. przyjmowania wniosków kandydatów do obwodowych komisji wyborczych  w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

   Wójt Gminy Radziłów  informuje, że w związku z przyjętymi przez Urząd Gminy Radziłów działaniami profilaktycznymi chroniącymi przez rozpowszechnianiem się chorób zakaźnych oraz Stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszeń kandydatów  na członków obwodowych komisji wyborczych z dnia 26 marca 2020 r. :

   Pełnomocnicy komitetów wyborczych (osoby upoważnione przez pełnomocników)  oraz osoby zainteresowane złożeniem wniosku indywidualnego kandydata do obwodowych komisji wyborczych w gminie Radziłów mogą składać zgłoszenia:

  • drogą elektroniczną na adres: wybory@gminaradzilow.pl (skan wypełnionego  i podpisanego zgłoszenia; plik w formacie: .pdf, .jpg). Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. Oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).
  • drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Radziłów, Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów  z dopiskiem „Wniosek do OKW”.
  • bezpośrednio, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wniosek do OKW”, do skrzynki podawczej wystawionej w wejściu do budynku Urzędu Gminy Radziłów, Plac 500-lecia 14  w godz. 7 30  – 15 30

Wnioski można składać do dnia 10 kwietnia 2020 r. do godz. 15 00   (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Radziłów).

Numery telefonów do pracowników Urzędu w sprawie zgłoszeń kandydatów do OKW:

                             86  273 71 14    lub      86 273 71 23

Pełna treść stanowiska Państwowej Komisji Wyborczej:

Skip to content