Przebudowa drogi w Szyjkach

W dniu 28 kwietnia 2020 r. zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104154B od drogi powiatowej nr 1836B – Szyjki i drogi gminnej nr 162513B w m. Szyjki”, na które Gmina Radziłów otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

[image-comparator left=”http://radzilow.pl/wp-content/uploads/2020/04/szyjki_przed.jpg” right=”http://radzilow.pl/wp-content/uploads/2020/04/szyjki_po.jpg”][/image-comparator]

W ramach zadania wykonano 390 m drogi o nawierzchni asfaltowej, obustronne pobocza, chodniki, a także przebudowano skrzyżowanie z drogami gminnymi.

Całkowity koszt zadania wynosi 246 552,76 zł, z czego wartość otrzymanego dofinansowania to  122 935,13 zł.

Skip to content