Przebudowa drogi w Konopkach-Awissa

W dniu 28 kwietnia 2020 r. odebrano roboty budowlane dotyczące zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopki-Awissa”, na które Gmina Radziłów otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach zadania wykonano 300 m drogi o nawierzchni asfaltowej z obustronnymi poboczami żwirowymi oraz chodnikami z kostki brukowej.

Całkowity koszt zadania wynosi 197 528,41 zł, z czego wartość otrzymanego dofinansowania to  97 285,20 zł.

Skip to content