Przebudowa drogi gminnej nr 162709B w m. Klimaszewnica

W dniu 29 kwietnia 2020 r. zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 162709B w m. Klimaszewnica”, na które Gmina Radziłów otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach zadania wykonano 172 m drogi o nawierzchni z kostki brukowej
z obustronnymi poboczami.

Całkowity koszt zadania wynosi 149 281,36 zł, z czego wartość otrzymanego dofinansowania to 71 939,83 zł.

Skip to content