Pamiętajmy o obowiązku oznakowania swojej posesji numerem porządkowym

Dlaczego numer porządkowy nieruchomości  odgrywa tak duże znaczenie?

Dzięki  prawidłowemu oznaczeniu budynku w najkrótszym możliwym czasie może  dotrzeć:

  • karetka pogotowia,
  • straż pożarna,
  • policja,
  • korespondencja pocztowa lub kurierska,

a czas w takich sytuacjach jest naprawdę cenny. Nigdy nie znamy dnia i godziny kiedy będzie potrzebna pomoc.  Od tego może zależeć  zdrowie i życie  najbliższej nam osoby.

Obowiązek oznakowania budynku wynika z  ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

Każdy właściciel nieruchomości zabudowanej lub inny podmiot, które taką nieruchomością włada, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu   numeru porządkowego.

Niedopełnianie wyżej opisanego obowiązku  tj. oznaczenia nieruchomości tabliczką  podlega karze grzywny albo karze nagany.

Skip to content